L’objectiu general consisteix en la creació d’una cooperativa popular agrícola i ramadera. L’estratègia d’aquest objectiu s’encamina cap a la creació de terrenys cultivables i l’estabulació d’animals per a l’alimentació continuada inicialment de la població, i la posterior venda de les collites, així com els productes de ramaderia. Podríem dir que l’objectiu general seria la millora de la qualitat de vida dels habitants de Kuwonku i de la seva àrea.

Per aconseguir-ho, el creixement de l’associació ha sigut sempre progressiu però constant, afavorint l’adaptació als canvis dels habitants de Kuwonku i sobretot l’establiment d’unes bases d’autosuficiència bàsiques perquè el projecte funcioni.

A banda de l’objectiu principal, centrat en l’agricultura i la ramaderia, al llarg dels anys s’han anat afegint altres projectes, relacionats amb l’ambulatori i l’escola del poble.

A l’apartat de Projectes hi trobareu l’explicació dels diferents projectes duts a terme per l’associació, i l’estat de desenvolupament en que es troben.